Ratkaisumme

Kaikki kuljetus- ja varastointisuojauksemme viimeistellään asiakkaan tarpeiden mukaisella suunnittelulla. Kiristekäärintä yhditettynä lukuisiin valittavissa oleviin lisälaitteisiin mahdollistavat erinomaisen lopputuloksen juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti.


OMC-V

OMC-V Sarja

OMC-V käärintäkoneilla pakattava tuote ajetaan pystysuuntaisen käärintäkehän läpi. Pakattavan tuotteen diagonaalin perusteella päätetään tarvittava koneen koko. Todella isot tuotteet voidaan kääriä myös OMC-VO koneella, jossa käärintäpää kulkee vapaasti määriteltävän muotoista rataa pitkin perinteisen pyörivän kehän sijaan.
Tuotteet kääritään spiraalimaisesti kokonaan tai pelkästään aluspuiden kohdalle pannat. Koneeseen voidaan integroida myös esimerkiksi pääty/päällyskalvolaite, aluspuun tai ylälaudan syöttölaite. Käärintäkone voidaan varustaa myös automaattisella kalvon vaihdolla, jolloin kone käy ilman käyttäjää pitkiä aikoja.

Pyydä lisätietoa


OMC-H

OMC-H Sarja

OMC-H kampikäärintäkone käärii vaakasuuntaisella kalvolla erilaisia lavoilla tai aluslevyillä olevia pinottuja tuotteita.
Kone tehdään tuotteen maksimidiagonaalin mukaan, jolloin kone vastaa erinomaisesti juuri asiakkaan todellista tarvetta. OMC-H käärintäkoneeseen on valittavissa lukuisia lisälaitteita, joiden avulla käärinnän lopputulos saada juuri asiakkaan tarpeita vastaavaksii. Lisälaitteita ovat esimerkiksi päällyskalvo tai kulmasuojuspahvien asetus. Käärintäkone voidaan varustaa myös automaattisella kalvon vaihdolla, jolloin kone käy ilman käyttäjää pitkiä aikoja.

Pyydä lisätietoa


OMC-R

OMC-R Sarja

OMC-R rullankäärintäkoneilla kääritään erilaiset paperi, teräs, alumiini tai komposiittirullat joko aksiaalisesti kampikäärintäkoneella tai radiaalisesti vaipalle lineaarisesti liikkuvalla käärintäpäällä. Rullaa pyöritetään käärinnän aikana pyöritystelaston päällä, joka toimitetaan tarvittaessa osana konetta. Radiaalikäärintä voidaan myös integroida esimerkiksi asiakkaan olemassa olevaan kelauslaitteeseen tai vastaavaan.

Pyydä lisätietoa


OMC-VO

OMC-VO Sarja

OMC-VO käärintäkoneella voidaan tehdä myös elastinen panta perinteisen vanteen sijaan. Tällöin lavattu pino tai nippu pysyy tukevasti kasassa koko kuljetuksen ajan. Pannan leveys ja vahvuus valitaan tapauskohtaisesti. Suurimmat edut saadaan etenkin kevyillä tai epämääräisen muotoisilla tuotteilla, joissa perinteinen vanne tarvitsee kulmasuojuksia tai sen paikallaan pysyminen on epävarmaa.
Panta voidaan kääriä pysty tai vaakasuuntaan ja käärintäkone voidaan varustaa esimerkiksi automaattisella aluspuun syöttölaitteistolla. Myös ristikkäiset pannat ovat mahdollisia, jolloin tuote käännetään prosessin aikana.

Pyydä lisätietoa

Yhteystiedot

Linkkikatu 9, 21100 Naantali

Octomeca Service Logo

Octomeca Oy

Linkkikatu 9, 21100 Naantali

Tel. +358 2 431 44 09

-

JOHTO JA MYYNTI

-

PROJEKTIT

-

-

-

-

SERVICE

-

Lisätieto/yhteydenottolomake